Home » උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects a/l technology subjects sinhala

උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects a/l technology subjects sinhala

by NapAvAlleyAr기술 학과 목표 GCE A/L에서 학과 선택의 불평등 해소 현황 수학/과학 22% 상업 27% 예술 51% 기대 현황 수학/과학/기술 40% 상업 35% 예술 25% 과학 학자 양성 고등 교육에서 현재 직업 시장의 수요에 맞게 학생들에게 일상 생활에 필요한 기술 기술 제공 학생들의 기술을 생성하여 실제 문제에 대한 기술 솔루션을 찾을 수 있도록 함 내부 직업 시장에 적합한 기술 개발 학생 국가 전문 자격 구조에 따라 학생들을 전문 교육으로 안내 기술 과목을 공부하기 위해 GCE(O/L)에서 요구하는 최소 자격 GCE(O/L)에서 중어, 수학 및 과학을 포함한 06 핵심 과목 통과 ) ) 최소 03개 과목에 대한 학점 통과 기술 연구의 새로운 흐름을 선택할 수 있는 옵션이 있습니다. bj ect 스트림. 현재 GCE(A/L) 학생들은 물리학, 생물학, 상업 및 예술 과목 스트림에서 배웁니다. 제안된 기술 스트림에는 정보 기술, 전자, 토목 및 기계 공학, 농업, 생물 자원 및 식품 과학과 같은 기술 과목이 포함되어 학생들에게 방과 후 취업을 준비하는 데 필요한 실용적인 지식을 제공합니다. ✅ ගුරු මාර්ගොපදේශය 다운로드 කර ගන්න : 더 구독 🔴 ✅ ගෙදර ඉඳන් 인증 과정 කරන හැටි දැනගන්න : 🔴 TubeBuddy 유튜브의 성장을위한 내 비밀 무기입니다. TubeBuddy 사용법 배우기: 저에게 연락하십시오: wijesinghedinuka@gmail.com 팔로우 Dinuka 웹: Facebook: Twitter: Instagram: .

Images related to the topic a/l technology subjects sinhala

උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects

උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects

Search related to the topic උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects

#උසස #පළ #තකෂණ #වෂය #සහලන #Technology #Subjects
උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects
a/l technology subjects sinhala
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기
온라인으로 돈을 버는 모든 최신 방법 보기: 여기에서 더 보기

See also  G-Technology G-Drive USB-C & Thunderbolt 3 Review - 12 TB's on the go! g technology hard drive

Related Posts

26 comments

Anuja Rangana 15/10/2021 - 4:57 PM

මම කරන්නේ bio system technology සුපිරිම විෂයක් 💚💚💚
modern agriculture 🍃🌿
aquaculture 🐳🐬🦅
horticulture 🌲🌳
මේ වගේ කොටස් වල සංකලනයක් ☑️

Reply
Duminda Darshana 15/10/2021 - 4:57 PM

මන් et එක්ක බුගොලය තොර ගත්තොත් කොස් නැද්ද

Reply
TIK TOK VIDEOS 15/10/2021 - 4:57 PM

subject BST , ICT, SFT

Reply
TIK TOK VIDEOS 15/10/2021 - 4:57 PM

mt bst gana danaganda one a/l bst,tct,sft karoth kohomd kiyla

Reply
Nilanka Shamani 15/10/2021 - 4:57 PM

O/l result කොහොමද a/l ටෙක් කරන්න plz….. Reply

Reply
wishmitha dilshan 15/10/2021 - 4:57 PM

BST niyamaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Reply
Minura Hemakeerthi 15/10/2021 - 4:57 PM

අයියේ ජාන ඉංජිනේරු තාක්ශණයට සම්බන්ද පාඨමාලා තියනවද?

Reply
Prasanna Dassanayake 15/10/2021 - 4:57 PM

Thanks

Reply
Jonathan mark 15/10/2021 - 4:57 PM

etech karala software engineer kenek venna puluvandha aiye
?

Reply
Punsith Gajasinghe 15/10/2021 - 4:57 PM

වටිනවා❤️🔥🤘

Reply
Dasun Shalika 15/10/2021 - 4:57 PM

Aiye bst ekk media kroth monwd krnn puluwan..

Reply
Methmin Prawishta 15/10/2021 - 4:57 PM

Technology is best subject ♨

Reply
Nimsara Ranaweera 15/10/2021 - 4:57 PM

Aiye technology karama thiyana job monada , lankavei

Reply
Kalani Maheshika 15/10/2021 - 4:57 PM

BST,SFT ekka agri karata kamk nedd

Reply
පින් පොත 15/10/2021 - 4:57 PM

අනිවාර්යයෙන් මමත් කරන්නේ ICT,ET,SFT අයියේ

Reply
Traply bose 15/10/2021 - 4:57 PM

Maths kiyanne mokakda ayyie a level thec🤔

Reply
Bandara Thennakoen 15/10/2021 - 4:57 PM

Aiyya A/L technology karanna O/L result kohoma thiyenna ooneda

Reply
Peo Tech 15/10/2021 - 4:57 PM

අයියේ තමන්ගේ ඉස්කෝලෙ Technology නැත්තන් යන්න පුළුවන් වෙන ඉස්කෝලෙ ඒවට අවශ්‍ය සාමාන්‍ය results ගැන video එකක් පුළුවන් නම් ගෙන්න.

Reply
Peo Tech 15/10/2021 - 4:57 PM

අයියේ තමන්ගේ ඉස්කෝලෙ Technology නැත්තන් යන්න පුළුවන් වෙන ඉස්කෝලෙ ඒවට අවශ්‍ය සාමාන්‍ය results ගැන video එකක් පුළුවන් නම් ගෙන්න.

Reply
Shiromi Edirisinghe 15/10/2021 - 4:57 PM

Thank you aiye.

Reply
Nuwani Kawindi 15/10/2021 - 4:57 PM

mama kale techwalin sft it bst subject 3 . et karanna bari una. mama campus ekedi it field eken degree ekak karanna inne. mata campus ekedi degree 2 k karanna puluwanda??? campus ekedi degree ekak karanna puluwanda aircraft engineer yanna????😳😳😳😳😊😊😊😊

Reply
Maneesha Bhawantha. 15/10/2021 - 4:57 PM

Maru…

Reply
Lasindu Prabhasha 15/10/2021 - 4:57 PM

අයියේ මන් මේ පාර o/l ලියන්න ඉන්නෙ. ICT, Etec , SFT කරල පිටරට ජොබ් වලට යන්න පුලුවන්ද? මන් ict field එකට තමයි ආස. එහෙම තියෙන ජොබ් මොනාද? පඩි එහෙම මොන වගේද? පුලුවන් නම් මට මැසේජ් එකක් දානවද 0771444907 සමහරු මේ විශය කරල වැඩක් නෑලු ජොබ් නෑලු පඩි නෑලු ඒකයි

Reply
Nisansala Madhushani 15/10/2021 - 4:57 PM

ET, SFT, ICT English medium karanna barida

Reply
Dhana Lakshi 15/10/2021 - 4:57 PM

Technology wala Et ,Sft, Ict nawa wiashaya nirdesha download krgnn puluwn link ekk dannko

Reply
vidunija Vibodani 15/10/2021 - 4:57 PM

Tech karala software engineering wenna puluwanda

Reply

Leave a Comment